کلیدواژه‌ی انتقال

پهنای باند اصطلاحی مربوط به شبکه‌ها است مانند شبکه اینترنت که به میزان انتقال داده توسط یک اتصال شبکه یا یک رابط، اشاره ...

ترابری به معنای حمل و نقل است و به جابه‌جاکردن مردم، کالا و هرچیز دیگری از جایی به جای دیگر گفته می‌شود. واژهٔ ترابری از ...

فناوری label

دایورت برگرفته از واژۀ انگلیسی Divert است و به معنای هدایت کردن می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در مورد تماس تلفنی به کار می‌ر ...