کلیدواژه‌ی اطلاع نگاشت

هنر label

به نمایش داده‌ها و اطلاعات با استفاده از چند نمودار یا اشکال مختلف در قالب یک تصویر گرافیکی، اینفوگرافیک گفته می‌شود. به ...