کلیدواژه‌ی اطلاعات

هنر label

به نمایش داده‌ها و اطلاعات با استفاده از چند نمودار یا اشکال مختلف در قالب یک تصویر گرافیکی، اینفوگرافیک گفته می‌شود. به ...

رایانه label

نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است و برخلاف سخت‌افزار می‌باشد که اجزای تشکیل ده ...

آپلود برگرفته از واژۀ انگلیسی Upload است. به بارگذاری اطلاعات بر روی اینترنت آپلود گفته می‌شود. در واقع برای اینکه دیگرا ...

واژگان label

لبیک واژه‌ای است برگرفته از زبان عربی و به معنای قبول می‌کنم و امر تو را اطاعت می‌کنم می‌باشد. این اصطلاح معمولا توسط حا ...