کلیدواژه‌ی استفاده کننده

واژگان label

یوزر یا User به معنای کاربر یا استفاده‌کننده می‌باشد. در واقع به شخصی گفته می‎شود که از چیزی استفاده می‌کند. این اصطلاح ...