کلیدواژه‌ی استارت آپ

استارتاپ که برابر پارسی آن شرکت نوپا می‌باشد، به یک شرکت یا کسب‌وکار گفته می‌شود که معمولاً به تازگی و در نتیجهٔ کارآفری ...