کلیدواژه‌ی ادعا

قُمپُز در کردن ضرب‌المثلی است به معنای ادعایی که سر و صدای زیادی دارد اما بی‌اثر و دروغین است. برای مثال وقتی می‌گویند ف ...