کلیدواژه‌ی اتومبیل

اشیاء label

سانروف یا Sunroof به محفظه‌ای در سقف برخی از خودروها گفته می‌شود که قابلیت باز و بسته شدن دارد. به طور کلی، هر صفحه‌ای ک ...

اشیاء label

یاتاقان یک حلقۀ فلزی در خودرو است که میله در داخل آن حرکت می‌کند. همچنین یکی از اصطلاحات مکانیکی و فنی خودرو است که در ص ...