کلیدواژه‌ی اتصال

پهنای باند اصطلاحی مربوط به شبکه‌ها است مانند شبکه اینترنت که به میزان انتقال داده توسط یک اتصال شبکه یا یک رابط، اشاره ...

فناوری label

بلوتوث برگرفته از واژۀ انگلیسی Bluetooth است و در لغت به معنای دندان آبی می‌باشد. در واقع بلوتوث نوعی فناوری برای انتقال ...

آنلاین یا Online واژه‌ای است به معنای روی خط بودن، حاضر بودن و متصل بودن به اینترنت. این واژه پس از پدیدآمدن اینترنت به ...