کلیدواژه‌ی آموزش

اشیاء label

فلش کارت دسته‌ای از چندین کارت می‌باشد که بر روی آنها اطلاعات آموزشی مانند لغات، اعداد و دیگر موارد وجود دارد. این اطلاع ...

واژگان label

آکادمی یا Academy به معنای آموزشگاه، دانشگاه و یا در کل جایی برای آموزش دادن است. برای مثال یک آکادمی فوتبال، جایی است ک ...