کلیدواژه‌ی آزمون

علمی label

تافل که به انگلیسی TOEFL نوشته می‌شود، سرواژۀ عبارت Test of English as a Foreign Language است که به معنای "آزمون انگلیسی ...

واژگان label

شفاهی به معنای زبانی و کلامی است و به سخن و کلامی گفته می‌شود که روبه‌رو و با زبان گفته می‌شود. امتحان شفاهی به آزمونی گ ...

کوییز برگرفته از واژۀ انگلیسی Quiz است و به معنای پرسش و آزمون می‌باشد. معمولا به آزمون و امتحان‌های کوچک که در جریان تد ...