کلیدواژه‌ی آبمیوه

پانچ نوعی نوشیدنی است که ترکیب آب‌میوه، تکه‌ها میوه و گاهی نوشیدنی‌های گازدار یا آبجو تهیه می‌شود. همچنین پانج در اصطلاح ...

کافه تریا به محلی گفته می‌شود که در آن دسر، نوشیدنی و بستنی سرو می‌شود. معمولا به آب‌میوه و بستنی فروشی‌ها، کافه تریا یا ...