تازه‌ترین‌ها

بگو مگو یا بگو مگو کردن به معنای بحث کردن و مشاجره می‌باشد. هرگاه دو یا چند نفر در حال بحث و مشاجره با یکدیگر باشند و صح ...

بّغ کردن به معنای اخم کردن، ترش‌رویی و عبوس شدن است. معمولا زمانی که فردی در حالتی عبوس، ناراحت و با اخم است می‌گویند بغ ...

بر وِفق مراد اصطلاحی است به معنای هر آن چیزی که که موافق آرزو و میل انسان باشد. وفق به معنای تطابق و سازگاری است و مراد ...

سیاست label

به جلسه‌های خصوصی و ناآشکار که نتیجه و روند آن برای دیگران قابل مشاهده نباشد، جلسه غیر علنی گفته می‌شود. شرکت در جلسه‌ها ...

سیاست label

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد. معمولا در جلسات ...

واژگان label

بَرملا به معنای آشکار، هویدا، علنی و آشکارا است. برملا شدن به معنای آشکار شدن، علنی شدن و رسوا شدن است. مثال: رازت برملا ...

مکان label

پنت‌هاوس که به انگلیسی Penthouse نوشته می‌شود، به واحد آپارتمانی گفته می‌شود که در بالاترین طبقه مسکونی مجتمع‌های آپارتم ...

علمی label

استوا اصطلاحی است که در بحث جغرافیا به کار می‌رود و دایرۀ فرضی است که مانند کمربند کرۀ زمین را احاطه کرده و زمین را به د ...

علمی label

صورت فلکی یا پیکر آسمانی مجموعه‌ای از ستاره‌ها است که از دید زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقع ...

به لوازم‌های کودک مانند لباس و سایر موارد که پدر و مادر عروس موقع تولد نخستین فرزند او فراهم می‌کنند و به خانۀ داماد می‌ ...