بایوس یعنی چه؟

به مجموعه‌ای از رویه‌ها یا برنامه‌های ذخیره شده در تراشه حافظه فقط خواندنی یا همان ROM در رایانه‌ها، بایوس گفته می‌شود.

این برنامه‌ها همه عملکردهای ورودی-خروجی را اداره می‌کنند. بایوس یک رایانه، نخستین فرمانی است که هنگام روشن کردن آن اجرا می‌شود و وظیفه ابتدایی آن بارگذاری و آغاز کردن سیستم عامل است.

زمانی که رایانه روشن می‌شود، نخستین کار بایوس، تشخیص سخت‌افزار سیستم مانند کارت گرافیکی، صفحه کلید و ماوس، دیسک سخت، و سایر سخت افزارها می‌باشد.