آرشیو یعنی چه؟

آرشیو برگرفته از واژۀ انگلیسی Archive است و به معنای بایگانی می‌باشد.

بایگانی یعنی ضبط و نگهداری پرونده‌ها و نامه‌ها یا هر چیز دیگری که احتمالا در آینده به آن نیاز است.

به بخشی در ادارات که به نگهداری پرونده‌ها می‌پردازند، بایگانی گفته می‌شود.