اکیپ یعنی چه؟

اکیپ به معنای دسته و گروه گفته می‌شود.

در واقع اکیپ، گروهی از افراد می‌باشد که کار مشترکی انجام می‌دهند.

مثال: قرار گذاشتیم فردا اکیپی بریم کوه‌نوردی

شیوه تلفظ: ekip