آنتی‌بیوتیک یعنی چه؟

آنتی‌بیوتیک دارو یا ماده‌ای است که باکتری‏‌ها و سایر موجودات میکروسکوپی بیماری‌زا را از بین می‏‌برد. این ماده به بدن کمک می‏‌کند تا به مقابله با بیماری‏‌ها بپردازد.

واژه آنتی بیوتیک از "آنتی‏بیوسیز" گرفته شده است. آنتی به معنی "ضد" و بیوسیز به معنی "زیست" است. در واقع آنتی بیوتیک یک زیست‌کش است.

به صورت کلی آنتی‌بیوتیک فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود.

برابر پارسی آنتی‌بیوتیک واژۀ پادزیست است.