اف اف یعنی چه؟

اف اف اصطلاحی عامیانه برای بیان آیفون یا همان دربازکن است.

اف اف، یک سیستم ارتباط صوتی و یا تصویری است که در یک ساختمان یا مجموعه کوچکی از ساختمان‌ها کار می‌کند و برای بازکردن درِ ساختمان از راه دور استفاده می‌شود.

مدل‌های جدید اف اف یا آیفون همراه با صوت دارای نمایشگر برای نشان دادن تصویر بیرون از ساختمان هستند.