پلان یعنی چه؟

پلان در اصطلاح سینما، به صحنۀ ساکن یا متحرکی گفته می‌شود که بدون قطع‌کردن و در یک نوبت فیلم‌برداری می‌شود.

از نظر فنی پلان عبارت است از تصویر یا تصاویری که در یک زمان ممتد کار دوربین، یعنی از زمان به کار افتادن دوربین تا متوقف شدن آن روی نوار فیلم ثبت شود.

همچنین به پلان، نما و شات هم گفته می‌شود.