برنو یعنی چه؟

برنو عنوان نوعی تفنگ است از خانواده موزر ژ۹۸ که پس از جنگ جهانی اول در چکسلواکی طراحی و تولید شد.

کالیبر برنو مثل دیگر تفنگ‌های موزر ۷٫۹۲ میلی‌متر است.

برنو در فرهنگ ایل بختیاری جایگاه ویژه‌ای دارد.