آتلیه یعنی چه؟

به کارگاه‌های هنری که یک یا چند هنرمند در آن مشغول به انجام کارهای هنری هستند، آتلیه گفته می‌شود.

آتلیه برگرفته از واژۀ فرانسوی Atelier است و به معنای کارگاه می‌باشد.

عموما به استودیوهای عکاسی، آتلیه گفته می‌شود.