ساسپند یعنی چه؟

ساسپند برگرفته از واژۀ انگلیسی Suspend است و به معنای تعلیق و معلق شدن می‌باشد.

در برخی سرویس‌ها زمانی که بنا به دلایل مختلفی مانند اتمام زمان سرویس‌دهی یا ایجاد اشکال، آن سرویس معلق شود، در اصطلاح می‌گویند ساسپند شده‌است.