پرایوت یعنی چه؟

پرایوت برگرفته از واژۀ انگلیسی Private است و به معنای خصوصی و شخصی می‌باشد.

در مفهوم شبکه‌های اجتماعی، به پروفایل‌های خصوصی که به طور عادی برای عموم قابل مشاهده نیستند، پرایوت گفته می‌شود. برای دسترسی و مشاهده این گونه پروفایل‌ها، معمولا باید به آن‌ها ریکوئست (درخواست فالو یا دوستی) ارسال کرد.