ایفاد میگردد یعنی چه؟

ایفاد به معنای فرستادن و ارسال کردن است.

ایفاد می‌گردد به معنی ارسال می‌شود و تقدیم می‌گردد است و اصطلاحی است که بیشتر در نامه‌نگاری‌ها به کار می‌ود.