تنه لش یعنی چه؟

تنه لَش به معنای تنبل، سست، بی‌عار، بی‌کار و علاف می‌باشد و معمولا به کسی که تنبلی می‌کند و کار مثبتی انجام نمی‌دهد گفته می‌شود.

مثال: پاشو یه تکونی به خودت بده تنه لش!