تلکه یعنی چه؟

به پولی یا چیزی که با مکر و فریب از کسی گرفته شود، تَلَکه یا تلکه کردن گفته می‌شود.

مثال: امروز رفتم بازار. فکنم بدجوری تلکه‌م کردن!

همچنین می‌تواند با واژه‌های اخاذی و باج‌گیری مترادف باشد.