آکبند یعنی چه؟

به جنس و کالای کارنکرده و نو که هنوز در بسته‌بندی خودش قرار دارد و باز نشده است، آکبند گفته می‌شود.

همچنین بصورت خلاصه به آن آک هم گفته می‌شود.

به طور کلی می‌توان به آکبند، دست‌نخورده و کارنکرده گفت.