آفتامات یعنی چه؟

آفتامات یا آفتومات قطعه‌ای مربوط به دینام خودرو است که به صورت خودکار جریان برق را تنظیم می‌کند.

آفتامات باعث به جریان افتادن برق را بین دینام و باتری می‌شود و تنظیم‌کنندۀ ولتاژ در مدارهای دینام و باتری است.