زیرآبی یعنی چه؟

زیرآبی یا زیرآبی رفتن به معنای مخفیانه عمل کردن، کلک زدن و تقلب کردن است.

مثال: حواست به یارو باشه، داره زیرآبی میره!

همچنین به آن زیرآبکی هم گفته می‌شود.