پچول یعنی چه؟

به شخصی که شلخته است و ظاهر نامرتب و نامناسبی دارد، پچول یا پَچَل گفته می‌شود.

البته در گویش‌های مختلف ممکن است معنای پچول کمی متفاوت باشد.

پچول با اصطلاح هپل یا هَپلی، مترادف است.