فیله یعنی چه؟

به گوشت نرم، مرغوب و بدون استخوان فیله گفته می‌شود.

فیله می‌تواند گوشت ماهی، مرغ، گوساله و ... باشد.

در واقع فیله گوشتی لطیف و لغزان است که بیشتر به صورت سرخ‌کردن و کباب پخته می‌شود.