جا استادی یعنی چه؟

جا استادی به معنای جایی است که استاد در آن قرار می‌گیرد و می‌نشیند.

این اصطلاح به شوخی در دانشگاه‌ها بر روی میز یا تریبون استاد کلاس نوشته می‌شود.

همچنین ممکن است در مدارس بر روی میز معلم، جا معلمی نوشته شود.