انگشت به دهان ماندن یعنی چه؟

انگشت به دهان ماندن اصطلاحی است به معنای حیرت زده و شگفت زده شدن، به گونه‌ای که از تعجب زیاد انگشت روی دهان بماند.

به طور کلی می‌تواند برابر با شگفت زده شدن، تعجب و سورپرایز شدن باشد.