نسخ یعنی چه؟

نَسَخ یا نسخ شدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای نیاز شدید به سیگار یا مواد مخدر است.

البته این اصطلاح بیشتر در مورد احتیاج به کشیدن سیگار به کار می‌رود تا دیگر دخانیات.

مثال: داداش یه نخ سیگار بهم بده ... خیلی نسخم!