پ ن پ یعنی چه؟

پَ ن پَ یا پ نه پ اصطلاحی عامیانه است و خلاصه شدۀ عبارت پس نه پس می‌باشد.

مثال:

+ رفتم مغازه میگم CD دارید؟
 - میگه خام؟
- گفتم پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر