ذینفع یعنی چه؟

ذینفع در لغت به معنای سودبَر است.

به شخص یا سازمانی که فعالانه در یک پروژه یا فعالیت شرکت دارد یا نحوهٔ اجرا یا تکمیل آن پروژه و فعالیت، بر سود یا زیان او تأثیر می‌گذارد، ذی‌نفع گفته می‌شود.