متجاهر یعنی چه؟

مُتجاهر به معنای آشکارساز، شناخته‌شده و معروف می‌باشد.

عموما به کسی که بی‌پرده و آشکارا کاری را انجام دهد که معمولا کارهای نامناسب، ناشایست و خلاف عرف اجتماعی تلقی شود، متجاهر گفته می‌شود.