سلفژ یعنی چه؟

سُلفژ اصطلاحی در موسیقی است و به تکنیکی آموزشی برای یادگیری نواک و آوازخوانی گفته می‌شود که در آن هر نُتِ میزان با سیلاب خاصی که سیلابُ سُلفژ (یا سُلافاسیلاب) نامیده می‌شود، خوانده می‌شوند.

به‌طور خلاصه، خواندن و نوشتن نت‌های موسیقی را که اغلب با آموزش تئوریک همراه است را سلفژ می‌گویند.

برابر پارسی سلفژ، سرایش است.

می‌توان به سلفژ، نت‌خوانی هم گفت.