نشئه یعنی چه؟

نشئه به معنای سرخوشی است.

معمولا به حالت خوشی و کیفی که بر اثر استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی به وجود می آید نشئه یا نشئگی گفته می‌شود.

ممکن است برخی به اشتباه آن را نعشه بخوانند و بنویسند.