پانچ یعنی چه؟

پانچ نوعی نوشیدنی است که ترکیب آب‌میوه، تکه‌ها میوه و گاهی نوشیدنی‌های گازدار یا آبجو تهیه می‌شود.

همچنین پانج در اصطلاحی دیگر وسیله‌ای است برای سوراخ کردن کاغذ یا کارت‌ها.