فلوراید یعنی چه؟

فلوراید نوعی دهان‌شویه است که به جهت تقویت و جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ استفاده می‌شود.

در واقع فلوراید ماده‌ای معدنی است که به طور گسترده در طبیعت پراکنده شده و برخی مواد غذایی و منابع آب حاوی این ماده هستند.