فانکشن یعنی چه؟

فانکشن یا Function به معنای تابع است.

در ریاضیات هر تابع یک ورودی را به یک خروجی نسبت می‌دهد. در واقع تابع همانند دستگاهی است که یک ورودی می‌گیرد و یک خروجی تحویل می‌دهد.

در بحث‌های دیگر مانند برنامه‌نویسی هم فانکشن معمولا به همین شکل عمل می‌کند. ورودی دریافت می‌کند و خروجی را باز می‌گرداند.