کارت به کارت یعنی چه؟

به عمل انتقال پول از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر، کارت به کارت یا کارت به کارت کردن می‌گویند.

به این شکل، وجه از یک حساب بانکی، به حساب دیگر منتقل می‌شود. عمل کارت به کارت با استفاده از دستگاه خودپرداز، همراه بانک و سایت اینترنتی بانک‌ها امکان پذیر است.