تی‌تیش یعنی چه؟

تی‌تیش در زبان و لحن کودکان به معنای لباس یا لباس خوب و نو می‌باشد.

اصطلاح تی‌تیش مامانی به کسی گفته می‌شود که رفتاری شبیه کودکان داشته باشد و لوس باشد.