کترینگ یعنی چه؟

کترینگ یا کِیترینگ، به صنعت آماده‌سازی و پخت غذا و نوشیدنی در یک محل و سِرو آن در محلی دیگر گفته می‌شود.

کترینگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Catering است که به معنای پذیرایی و تهیه کردن می‌باشد.

همچنین به جاهایی که غذاهای سنتی، رسمی و در بعضی موارد غذاهای محلی منطقه را تهیه و سرو می کنند هم کترینگ گفته می‌شود. برای مثال در ایران، کترینگ‌ مکانی است که غذای‌هایی مانند انواع چلوکباب، چلو خورش ها، خوراک‌ها و غذا های سنتی ایرانی را سرو می کنند و معمولا سالنی برای پذیرایی غذا در آن مکان ندارند.

به کترینگ، تهیه غذا هم گفته می‌شود.