پاپریکا یعنی چه؟

پاپریکا نوعی ادویه است که از آسیاب فلفل خشک شده مانند فلفل دلمه‌ای و فلفل تند تهیه می‌شود.

پاپریکا می‌تواند طیفی از طعم ملایم تا تند را داشته باشد.