ارز یعنی چه؟

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود.

به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.