ریتمیک یعنی چه؟

‌ریتمیک برگرفته از واژۀ انگلیسی Rhythmic است و به معنای موزون و وزن‌دار است.

در واقع هر چیزی که طبق یک الگوی منظم و وزن‌دار رفتار کند، ریتمیک گفته می‌شود.