کات کردن یعنی چه؟

کات کردن به معنای قطع کردن و بُریدن می‌باشد.

معمولا در روابط دوستانه یا عاشقانه وقتی دو نفر با یکدیگر قطع رابطه می‌کنند، اصطلاحا می‌گویند کات کرده‌اند.

کارت کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی Cut است.