Savage یعنی چه؟

Savage به معنای وحشی، رام نشده، غیر اهلی و خشمگین می‌باشد.

ممکن است از این واژه در بیان حالت خشمگین بودن و آرام نشدن در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام استفاده شود.