اسنیف کردن یعنی چه؟

اِسنیف کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی Sniff است و به معنای بو کشیدن می‌باشد.

معمولا به مصرف مواد مخدر از طریق بینی و بو کشیدن، اسنیف کردن گفته می‌شود.